Naujienos

VISUOTINIO EILINIO PAKARTOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO PRIIMTI SPRENDIMAI

ŠILUTĖS KREDITO UNIJOSVISUOTINIO EILINIO PAKARTOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO

įvykusio

2022-03-30

PRIIMTI SPRENDIMAI

Šis eilinis visuotinis narių susirinkimas vyko įvertinus, kad visais darbotvarkėje nurodytais klausimais kredito unijos nariai balsavo tik raštu, atvykusių į susirinkimą narių nebuvo.

          Kredito unijos eilinio visuotinio narių susirinkimo darbotvarkėje paskelbtais klausimais 635 kredito unijos narių balsavo raštu (635 balsų).

          Kvorumas yra, kredito unijos nariams apie eilinio visuotinio narių susirinkimo laiką ir vietą pranešta laiku ir tinkamai.

  1. Stebėtojų tarybos ataskaita. Ataskaita įvertinta teigiamai.
  2. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaita įvertinta teigiamai.
  3. Valdybos ataskaita. Ataskaita įvertinta teigiamai.
  4. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaita įvertinta teigiamai.
  5. Metinių finansinių ataskaitų rinkinys patvirtintas. Nutarimas dėl pelno paskirstymo priimtas.
  6. 2022 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmata patvirtinta.
  7. Metinės išmokos (tantjemos) kredito unijos vadovams ir paskolų komiteto nariams nustatytos.
  8. Šilutės kredito unijos naujos redakcijos įstatai patvirtinti.

Daugiau informacijos kreipkitės į Šilutės kredito unijos administraciją adresu:

Lietuvininkų g. 32, Šilutė.

Tel. pasiteiravimui: 8 (441) 75070  

Atgal