Naujienos

Šaukiamas Šilutės kredito unijos eilinis visuotinis narių susirinkimas

2024 m. balandžio 10 d. 8:30 val. adresu Lietuvininkų g. 32, Šilutė, šaukiamas visuotinis Šilutės kredito unijos, buveinės adresas – Lietuvininkų g. 32, Šilutė, eilinis visuotinis narių susirinkimas, (nesant kvorumui, pakartotinis visuotinis narių susirinkimas šaukiamas 2024-04-19 d. 11:00 val.) numatant šią darbotvarkę:

  1. Stebėtojų tarybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas
  2. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  3. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  4. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  5. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas.
  6. 2024 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
  7. Metinių išmokų (tantjemų) kredito unijos vadovams ir paskolų komiteto nariams nustatymas.
  8. Kredito unijos narių informavimas apie planuojamą pajinių įnašų grąžinimą.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, adresu – Lietuvininkų g. 32, Šilutė.

Prašome Šilutės kredito unijos narių, kurie negalės atvykti balsuoti gyvai, visais Šilutės kredito unijos visuotinio narių susirinkimo darbotvarkėje nurodytais svarstomais klausimais, balsuoti raštu.

Bendrąjį balsavimo biuletenį galite rasti Šilutės kredito unijos interneto svetainėje adresu: http://silutesunija.lku.lt/, asmeninėje „i-Unijos“ paskyroje, centrinės buveinės bei nutolusių kasų klientų aptarnavimo vietose arba paspaudę čia.

Užpildytus ir pasirašytus bendruosius balsavimo biuletenius prašome pristatyti iki 2024-04-09 d. 16:00 val., adresu – Lietuvininkų g. 32, 99179 Šilutė, arba pasirašytus el. parašu atsiųsti el. paštu: [email protected].

Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą, Jadvyga Ratkevičienė, tel. Nr. 8 441 75070, mob. tel. Nr. +37065282225, el. paštas [email protected]

Šilutės kredito unijos valdyba

Atgal