Slide background

Apie akcijos sąlygas galite pažiūrėti čia.

Silutes_LKU_RGB-52

 

 

PRANEŠIMAS

ŠILUTĖS KREDITO UNIJOS NARIAMS

2017 m. kovo 23 d. 8:00 val. adresu Lietuvininkų g. 32 / Kęstučio g. 1, Šilutė, šaukiamas Šilutės kredito unijos eilinis visuotinis narių susirinkimas. Nesusirinkus kvorumui (apie 4400 narių) šis susirinkimas neįvyks.

Pakartotinis visuotinis narių susirinkimas skelbiamas 2017 m. kovo 24 d. 11 val., kuris įvyks Šilutės kultūros ir pramogų centro salėje, adresu Lietuvininkų g. 6, Šilutė.

Dalyvių registracija 10.30 val.

Darbotvarkė:

 1. Stebėtojų tarybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 2. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 3. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 4. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 5. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo priėmimas.
 6. 2017 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
 7. Kredito unijos valdybos narių ir pirmininko rinkimas.
 8. Kredito unijos stebėtojų tarybos narių ir pirmininko rinkimas.
 9. Kredito unijos paskolų komiteto narių ir pirmininko rinkimas
 10. Audito įmonės paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.
 11. Metinių išmokų (tantjemų) kredito unijos vadovams nustatymas (jei planuojama mokėti).
 12. Kredito unijos įstatų keitimas.
 13. Kita nariams aktuali informacija.

Koncertas. Po to puodelis karštos kavos.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, adresu Lietuvininkų g. 32/ Kęstučio g. 1, Šilutė.

Šilutės kredito unijos valdyba.