TARPTAUTINĖS KREDITO UNIJŲ DIENOS PROGA SPECIALŪS PASIŪLYMAI JUMS

Šilutės kredito unijos švenčia Tarptautinę kredito unijų dieną


Brangūs Šilutės kredito unijos Nariai,

Šiemet spalio 19 dieną, ketvirtadienį, viso pasaulio kredito unijos vieningai švenčia Tarptautinę kredito unijų dieną ir kartu pažymi šių finansinių institucijų veiklos svarbą mūsų bendruomenėms. Didžiosios dalies pasaulio kredito unijų šūkis – Jūsų pinigai, Jūsų pasirinkimas, Jūsų Kredito unija.

Kredito unijų istorija prieš daugiau kaip 160 metų prasidėjo nuo idėjos. Tai buvo labai paprasta ir tuo metu sunkiai įgyvendinama mintis, kad ne vien tik turtingieji, bet ir paprasti žmonės taip pat galėtų taupyti ir skolintis, bei uždirbti palūkanas ir patys valdyti banką.

Kredito unijos priklauso Jums, brangūs kredito unijos Nariai! Jos yra demokratiškos ir kooperatiniais pagrindais valdomos finansinės įstaigos, kurias valdo ne pinigai, o paprasti žmonės. Tai tikras lietuviškas kapitalas, leidžiantis kredito unijas atskirti nuo komercinių bankų.


Valdybos pirmininkė ir administracijos vadovė Genovaitė Kimbrienė

2018 m. kredito unijų laukia naujas iššūkis – kredito unijų reforma. Naujoji reforma sustiprins kooperatinius ryšius ir veiklos efektyvumą per privalomą integraciją į Centrinės kredito unijos narystę (CKU). Esant CKU sistemos nare, kredito unijos lengviau galės konkuruoti su kitomis kredito ir mokėjimo paslaugas teikiančiomis įstaigomis.

Šilutės kredito unija jau 20 metų yra Lietuvos centrinės kredito unijos (LCKU) nare ir aktyvai dalyvauja jos valdyme.

Žengiant per reformos slenkstį kredito unijos reorganizuojasi – jungiasi. Reorganizavimosi tikslas – veiklos masto ekonomikos teigiamas poveikis kredito unijų veiklos efektyvumui, pelningumui ir kapitalo kaupimo galimybėms.

2017 m. Šilutės kredito unija gavo Lietuvos banko leidimą prisijungti Kvėdarnos kredito uniją, taip plečiant veiklos teritoriją ir mažinant veiklos išlaidas.

Šilutės kredito unija dirbanti jau 21 metus, Jums gali pasiūlyti visas bankines paslaugas: internetinę bankininkystę, mokėjimo korteles, terminuotus ir taupomuosius indėlius, paskolas fiziniams, juridiniams asmenims ir ūkininkams, komunalinių įmokų priėmimą ir k.t. Svarbu paminėti, kad šiais metais įgyvendinta dar keletas naujovių: Pirma, paskolos suteikiamos su netesybomis iki


Šilutės kredito unijos kolektyvas

14500 Eur; antra, atsiranda galimybė paraiškas paskoloms pildyti internetu, tai suteiks galimybę operatyviau klientui gauti išsamesnę informaciją; trečia, nuo šių metų vasario 1 d. kredito unija siūlo Mokėjimų paslaugų krepšelį su bazine Lietuvos banko nustatyta kaina – 1,50 Eur. (Plačiau apie visas teikiamas paslaugas teirautis kredito unijoje).

Šilutės kredito unija globoja rajono bendruomenes ir visuomenines organizacijas, kasmet skirdama fondą reikalingo inventoriaus įsigijimui, kaimo ar miestelio šventės organizavimui.

Tarptautinės kredito unijos dienos proga skelbiama naujiems terminuotiems indėliams akcija, didinant palūkanų normą du kartus, sudarius sutartį 12-36 mėn.

Esamiems nariams, organizuojama loteriją. Loterija veiks nuo spalio 16 d. iki spalio 19 d. Dalyvauti gali visi kredito unijos nariai. Jūsų laukia vertingi prizai!

Kviečiame apsilankyti Šilutės kredito unijoje ir tapti jos nariais. Be stojamojo mokesčio nariai priimami nuo spalio 16 d. iki 21 d. imtinai.

Nariai yra mūsų turtas, kurį vertiname labiausiai – tai pagrindinė priežastis, dėl kurios egzistuoja mūsų ir Jūsų kredito unija.

Dėkojame, kad esate kartu su mumis, aktyviai dalyvaujate unijos veikloje siekiant bendrų tikslų ir palaikote mūsų visų iškilią kooperacijos idėją.

Linkime, niekuomet nesustoti priimant naujus iššūkius, ir tegul nuostabi kredito unijų narystė kvies visus dar daug metų vienytis bei būti kartu.

Genovaitė Kimbrienė

Valdybos pirmininkė ir administracijos vadovė

Šilutės kredito unija jau 21-erius metus kartu su Jumis

Šilutės kredito unija šiais metais pasitiko brandų 21-ąjį gimtadienį.

Pradžia prasidėjo 1996 m. gegužės 28 d. kai buvo įsteigta, dar tuo metu pavadinta, Šilutės ūkininkų kredito unija „Ūkininko sėkmė“, kuri savo veiklą pradėjo turėdama tik 52 narius. O pati unija glaudėsi kukliose vos 14 kv. m. turinčiame kambarėlyje, su tuo metu dirbančia viena darbuotoja.

Šiais 2017 metais,  kredito unija pasitikdama 21–ąjį gimtadienį gali didžiuotis ilgu gyvavimu, patikima bei brandžia veikla. Šaliai pergyvenus ekonomikos pakylėjimą, krizę, besitęsiančią pinigų infliaciją Šilutės kredito unija išliko stipria ir konkurencinga finansų rinkos dalyve Šilutės rajone. Narių skaičius išaugo per 9 tūkst. O kredito unija per visus gyvavimo metus išsaugojo vertybę – „Arčiau žmogaus“. Tai vertybė, ir vienas svarbiausių to meto ir šių dienų, kredito unijai, išlikęs uždavinys. Siekiant pasiekti kiekvieną žmogų atokiausiame rajono kampelyje, įkurtos ir aktyviai veikia nutolusios kasos visose seniūnijose.

Kredito unija aktyviai dalyvauja bendruomenės gyvenime. Kasmet yra skiriamas fondas bendruomenių programoms remti, taip kredito unija prisideda prie bendruomenių ir visuomenės aplinkos gerbūvio.

Kredito unijos gimtadienio minėjimas sutampa su Šilutės miesto gimtadieniu. Šiais metais miestas minėjo 506 metus, nuo tada, kai pirmą kartą paminėtas pavadinimas rašytiniuose šaltiniuose.

21 – ąjį gimtadienį Šilutės kredito unija narius pasitiko su simbolinėmis dovanėlėmis. Šventės proga kredito unija savo nariams dovanoja kreditus palankiomis sąlygomis, terminuotiems indėliams siūlomi priedai prie palūkanų normos, šventinę savaitę nauji nariai į Šilutės kredito uniją priimti be stojamojo mokesčio.