Naujienos

Šilutės kredito unijos pakartotiniame eiliniame visuotiniame narių susirinkime priimti sprendimai

 ŠILUTĖS KREDITO UNIJOS

VISUOTINIAME EILINIAME PAKARTOTINIAME NARIŲ SUSIRINKIME

PRIIMTI SPRENDIMAI

Vadovaujantis LR Kredito unijų įstatymu, informuojame apie 2023-03-28 įvykusiame visuotiniame eiliniame pakartotiniame narių susirinkime priimtus sprendimus:

  1. Stebėtojų tarybos ataskaita įvertinta teigiamai.
  2. Vidaus audito tarnybos ataskaita įvertinta teigiamai.
  3. Valdybos ataskaita įvertinta teigiamai.
  4. Paskolų komiteto ataskaita įvertinta teigiamai.
  5. Metinių finansinių ataskaitų rinkinys patvirtintas. Pelno paskirstymo tvarka priimta.
  6. 2023 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmata patvirtinta.
  7. Metinės išmokos (tantjemos) kredito unijos vadovams ir paskolų komiteto nariams nustatytos.
  8. Prašymo pateikimui Lietuvos bankui gauti leidimą mažinti pajinį kapitalą ir grąžintino pajaus išmokėjimui unijos nariams pritarta.
  9. Kredito unijos naujos redakcijos įstatai nepatvirtinti.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų sprendimais, ataskaitomis bei kitais dokumentais Šilutės kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, adresu – Šilutės r. sav., Šilutės miestas, Lietuvininkų g. Nr. 32.

Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją – Rita Stonienė, tel. Nr. 8 (441) 75070, el. paštas [email protected]

Šilutės kredito unijos valdyba

Atgal