Naujienos

Šilutės kredito unijos pakartotiniame eiliniame visuotiniame narių susirinkime priimti sprendimai

Šis eilinis visuotinis narių susirinkimas vyko įvertinus, kad visais darbotvarkėje nurodytais klausimais kredito unijos nariai balsavo tik raštu, atvykusių į susirinkimą narių nebuvo.

Kredito unijos eilinio visuotinio narių susirinkimo darbotvarkėje paskelbtais klausimais 759 kredito unijos narių balsavo raštu (759 balsų).

Kvorumas yra, kredito unijos nariams apie eilinio visuotinio narių susirinkimo laiką ir vietą pranešta laiku ir tinkamai.

  1. Stebėtojų tarybos ataskaita. Ataskaita įvertinta teigiamai.
  2. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaita įvertinta teigiamai.
  3. Valdybos ataskaita. Ataskaita įvertinta teigiamai.
  4. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaita įvertinta teigiamai.
  5. Metinių finansinių ataskaitų rinkinys patvirtintas. Nutarimas dėl pelno paskirstymo priimtas.
  6. 2020 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmata patvirtinta.
  7. Metinės išmokos (tantjemos) kredito unijos vadovams nustatytos.

Daugiau informacijos kreipkitės į Šilutės kredito unijos administraciją adresu:

Lietuvininkų g. 32, Šilutė.

Tel. pasiteiravimui: 8 (441) 75070

Atgal