Naujienos

Šaukiamas Šilutės kredito unijos pakartotinis eilinis visuotinis narių susirinkimas

PRANEŠIMAS

Šilutės kredito unijos narių dėmesiui!

2023 m. kovo 28 d. 11:00 val. Kultūros ir pramogų centro salėje, adresu Lietuvininkų g. 6, Šilutė, šaukiamas Šilutės kredito unijos, buveinės adresas – Lietuvininkų g. 32, Šilutė, pakartotinis visuotinis narių susirinkimas, numatant šią darbotvarkę:

 1. Stebėtojų tarybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas
 2. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 3. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 4. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 5. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas.
 6. 2023 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
 7. Metinių išmokų (tantjemų) kredito unijos vadovams ir paskolų komiteto nariams nustatymas.
 8. Prašymo pateikimas Lietuvos bankui gauti leidimą mažinti pajinį kapitalą ir grąžintino pajaus
  išmokėjimas unijos nariams.
 9. Kredito unijos įstatų naujos redakcijos tvirtinimas

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, adresu – Lietuvininkų g. 32, Šilutė.

Prašome Šilutės kredito unijos narių, kurie negalės atvykti balsuoti gyvai, visais Šilutės kredito unijos visuotinio narių susirinkimo darbotvarkėje nurodytais svarstomais klausimais, balsuoti raštu.

Bendrąjį balsavimo biuletenį galite rasti Šilutės kredito unijos interneto svetainėje adresu: silutesunija.lku.lt, asmeninėje „i-Unijos“ paskyroje arba klientų aptarnavimo vietoje: Lietuvininkų g. 32, Šilutė, bei nutolusiose kasose: Liepų g. 4, Gardamo mstl.; Šiloko g. 3, Juknaičių k.; Turgaus a. 1, Katyčių mstl.; Kuršių g. 11, Kintų mstl.; Neringos g. 7, Rusnės mstl.; Mažosios Lietuvos g. 4, Saugų k.; Liepų a. 24, Švėkšnos mstl.; Veržės g. 1, Usėnų k.; Baranausko g. 7, Vainuto mstl.; Veiviržo g. 23, Vilkyčių k.; Klaipėdos g. 1, Žemaičių Naumiesčio mstl., Šilutės rajonas; S. Dariaus ir S. Girėno g. 24, Kvėdarnos mstl., Šilalės rajonas.

Prašymas dėl bendrojo balsavimo biuletenio išdavimo
Bendrasis balsavimo biuletenis

Užpildytus ir pasirašytus bendruosius balsavimo biuletenius prašome pristatyti iki 2023-03-27 d. 12:00 val., adresu Lietuvininkų g. 32, 99179 Šilutė, arba nuskenuotus atsiųsti el. paštu: [email protected].

Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą, Jadvyga Ratkevičienė, tel. 8 441 75070, mob. tel. +37065282225, el. paštas [email protected]

Šilutės kredito unijos valdyba

Atgal