04/06
|
Kategorija: Naujienos
ŠILUTĖS KREDITO UNIJOS VISUOTINIO EILINIO PAKARTOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO įvykusio 2020-03-27 PRIIMTI SPRENDIMAI   Šis eilinis visuotinis narių susirinkimas vyko įvertinus, kad visais darbotvarkėje nurodytais klausimais kredito unijos nariai balsavo tik raštu, atvykusių į susirinkimą narių nebuvo. Kredito unijos eilinio visuotinio narių susirinkimo darbotvarkėje paskelbtais klausimais  … Read more
03/07
|
Kategorija: Naujienos
2019 m. kovo 27 d. 8 val. adresu: Šilutės kredito unijos salėje Lietuvininkų g.32, Šilutė šaukiamas Šilutės kredito unijos, kurios buveinės adresas Lietuvininkų g. 32, Šilutė, eilinis visuotinis narių susirinkimas. Nesurinkus kvorumo (apie 4930), šis susirinkimas neįvyks. Pakartotinis visuotinis narių susirinkimas skelbiamas 2019 m. kovo  … Read more