Finansinės ataskaitos

Kiekvienas kredito unijos narys turi teisę susipažinti su kredito unijos finansų būkle ir gauti veiklos ataskaitą. Šiame puslapyje pateikiamos Šilutės kredito unijos finansų būklės ataskaitos.

Šilutės kredito unijos 2018 m. finansinės ataskaitos