04/09 

ŠILUTĖS KREDITO UNIJOS

VISUOTINIO EILINIO PAKARTOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO

įvykusio

2021-03-26

PRIIMTI SPRENDIMAI

 

Šis eilinis pakartotinis visuotinis narių susirinkimas vyko įvertinus, kad visais darbotvarkėje nurodytais klausimais kredito unijos nariai balsavo tik raštu, atvykusių į susirinkimą narių nebuvo.

          Kredito unijos eilinio visuotinio narių susirinkimo darbotvarkėje paskelbtais klausimais 892 kredito unijos narių balsavo raštu (892 balsų).

          Kvorumas yra.

          Kredito unijos nariams apie eilinio visuotinio narių susirinkimo laiką ir vietą pranešta laiku ir tinkamai.

 

 1. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinta teigiamai.
 2. Stebėtojų tarybos ataskaita. Ataskaitos įvertinta teigiamai.
 3. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinta teigiamai.
 4. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 5. Metinių finansinių ataskaitų rinkinys patvirtintas. Nutarimas dėl pelno paskirstymo priimtas.
 6. 2021 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmata patvirtinta.
 7. Kredito unijos stebėtojų tarybos nariai ir pirmininkas išrinkti.
 8. Kredito unijos valdybos nariai ir pirmininkas išrinkti.
 9. Kredito unijos paskolų komiteto nariai ir pirmininkas išrinkti.
 10. Metinės išmokos (tantjemos) kredito unijos vadovams ir paskolų komiteto nariams nustatytos.
 11. Kiti klausimai:

11.1. Nutarimas dėl įstojimo į Klaipėdos prekybos, pramonės ir verslo rūmų asociaciją priimtas.

 

Daugiau informacijos kreipkitės į Šilutės kredito unijos administraciją adresu:

Lietuvininkų g. 32, Šilutė.

Tel. pasiteiravimui: 8 (441) 75070