03/17 

2020  m. kovo  26 d. 8:00 val. Šilutės kredito unijos salėje, esančioje Lietuvininkų g.32, Šilutėje šaukiamas  Šilutės kredito unijos, buveinės adresas Lietuvininkų g.32 eilinis visuotinis narių susirinkimas. Nesurinkus kvorumo (apie 5500 narių) šis susirinkimas neįvyks.

Pakartotinis visuotinis narių susirinkimas skelbiamas 2020 m. kovo 27 d. 11 val., kuris įvyks Šilutės melioracijos salėje, adresu Tilžės g. 24, Šilutė.

Dalyvių registracija nuo 10.30 val.

Darbotvarkė:

  1. Stebėtojų tarybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  2. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  3. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  4. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  5. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos tvirtinimas.
  6. 2020 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
  7. Metinių išmokų (tantjemų) kredito unijos vadovams ir paskolų komiteto nariams nustatymas.

 

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, adresu Lietuvininkų g.32, Šilutė.

Dėl šalyje įvesto karantino, susirinkimas neįvyks.