03/06 

PRANEŠIMAS

 

2019 m. kovo 27 d. 8 val. adresu: Šilutės kredito unijos salėje Lietuvininkų g.32, Šilutė šaukiamas Šilutės kredito unijos,  kurios buveinės adresas Lietuvininkų g. 32, Šilutė, eilinis visuotinis narių  susirinkimas. Nesurinkus kvorumo (apie 4930), šis susirinkimas neįvyks.

Pakartotinis visuotinis narių susirinkimas skelbiamas 2019 m. kovo 28 d. 11 val., kuris įvyks Šilutės kultūros ir pramogų centro salėje, adresu Lietuvininkų g. 6, Šilutė.

Dalyvių registracija nuo 10:30 val.

 

Darbotvarkė:

 1. Stebėtojų tarybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 2. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 3. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 4. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 5. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo tvarkos priėmimas.
 6. 2019 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
 7. 2019-2021 m. veiklos plano tvirtinimas.
 8. Metinių išmokų (tantjemų) kredito unijos vadovams nustatymas (jei planuojama mokėti).
 9. Audito įmonės kredito unijos finansinių ataskaitų rinkinio auditui rinkimas ir lėšų, kurios bus skirtos audito įmonei apmokėti limito nustatymas.
 10. Kiti klausimai. Informacija.
 11. Koncertas. Pabendravimas prie kavos.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, adresu Lietuvininkų g. 32, Šilutė.

Šilutės kredito unijos valdyba