08/01 

2018 m. liepos 9 d.  Lietuvos bankas davė leidimą nuo rugpjūčio 1 d. reorganizuoti Kvėdarnos kredito uniją, prijungiant ją prie Šilutės kredito unijos.

Praėjusią savaitę, dar prieš susijungimą, Šilutės kredito unijos atsakingi darbuotojai lankėsi Kvėdarnoje ir susitiko su Kvėdarnos kredito unijos valdybos pirmininku  ir administracijos vadovu Vidmantu Dauliumi bei darbuotojomis, Kvėdarnos seniūnu Aivaru Dobilu, patalpų, kuriose įsikūrusi kvėdarnos kredito unija, savininku UAB „Kvėdarsta“ direktoriumi Gintu Navardausku. Susitikimo tikslas – su Kvėdarnos kredito unijos kolektyvu aptarti prijungimo proceso pabaigą, turto, teisių, pareigų perėmimo bei kitus klausimus. Tikimasi, kad Kvėdarnos kredito unijos prijungimas prie stipresnės unijos paskatins vietos gyventojus, aplinkinių įmonių darbuotojus tapti unijos nariais. Taip pat tikimasi glaudaus bendradarbiavimo su bendruomenėmis, nes Šilutės kredito unija aktyviai dalyvauja kaimo bendruomenių rėmimo programose.

Šilutės kredito unijos valdybos pirmininkė ir administracijos vadovė Genovaitė Kimbrienė trumpai paaiškino, kodėl buvo sujungtos dvi unijos.

„Lietuvos bankas laikosi nuostatos, jog kredito unijos stambėtų.” Asociacijos Lietuvos kredito unijos veikloje kvėdarniškių prijungimas prie Šilutės kredito unijos yra pirmasis junginys stambinimo procese.

Šilutės kredito unija sėkmingai veikia jau 22-ejus metus. Turime 9200 narių, aktyvai viršija 24 milijonus eurų. Šilutės rajone veikia 11 nutolusių kasų beveik visuose rajono seniūnijų centruose, beje, seniūnijų patalpose. Unija atlieka beveik visas bankų finansines operacijas, keičia keturių šalių (Norvegijos, Švedijos, Jungtinės Karalystės bei Jungtinių Amerikos Valstijų) valiutą.

Ką po susijungimo laimės kvėdarniškiai? Iki šiol Kvėdarnos kredito unija buvo nedidelė narių skaičiumi (780) bei aktyvais (apie 2 mln. Eur). Būdama maža kreditinė įstaiga, galėjo suteikti tik smulkias finansines paslaugas, o tapusi Šilutėskredito unijos nare, klientams galės teikti didesnes paskolas. Tai itin aktualu tiems unijos nariams, kurie dalyvauja Europos Sąjungos finansuojamuose projektuose. Šilutės kredito unija remia verslumo skatinimo programas, ypač tas, kuriose dalyvauja jaunimas, prioritetas teikiamas kuriančioms naujas darbo vietas. Glaudžiai bendradarbiaujama su verslui garantijas teikiančia institucija UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA). Pastaroji administruoja ES struktūrinių bei investicinių fondų lėšomis finansuojamas priemones, kurių dėka smulkusis ir vidutinis verslas gali pasiskolinti verslo pradžiai ar plėtrai reikalingų lėšų.

Šilutės kredito unijoje taikomos didesnės indėlių palūkanų normos, tad nuo rugpjūčio 1-osios palūkanos didės ir kvėdarniškių indėlininkams.

Kvėdarnos kredito unijos sutartiniai įsipareigojimai kiek­vienam nariui liks galiojantys, finansines paslaugas teiksime kaip įprasta. Jokių reorganizacijos sunkumų pajininkai nepatirs, keisis tik atsiskaitomųjų sąskaitų numeriai. Su visais Kvėdarnos kredito unijos nariais dėl sutarčių perrašymo asmeniškai susisieks kredito unijos specialistai. Tai indėlininkams nieko nekainuos. Vėliau kiekvienas narys gaus pranešimą apie jį paliesiančius pokyčius.

Pereinamuoju laikotarpiu Lietuvos centrinė kredito unija atsiųs specialistų komandą, padėsiančią kuo sklandžiau perkelti duomenis.

Kaip iki šiol, taip ir toliau, Kvėdarnoje dirbs tos pačios darbuotojos. Kvėdarnos kasos patalpos liks ten pat, kontaktai – tie patys.

“Kviečiame Šilalės krašto žmones tapti Šilutės kredito unijos nariais. Jums suteiksime kokybiškas paslaugas už patrauklią kainą, o už saugomus indėlius mokėsime didesnes palūkanas“, – ragina Genutė Kimbrienė.

2018 m. rugpjūčio 1 d. sėk­mingai sujungus Šilutės ir Kvė­darnos kredito unijų veik­lą, visą Kvėdarnos kredito uni­jos turtą bei įsipareigojimus perėmė Šilutės kredito uni­ja. Siekiant dar labiau su­pap­rastinti kasdienės ban­ki­ninkystės paslaugas bei su­­vienodinti jų įkai­nius, nuo rugpjūčio 1 d. kvė­dar­niš­kiams įsi­ga­liojo Šilutės kredito unijos taikomi įkainiai.

Jei turite daugiau klausimų, susisiekite su Šilutės kredito unija tel.: (8-441) 7-50-70, (8-682) 6-36-29 arba el. p.: kuus@lku.lt.