03/30 

PRANEŠIMAS

Šilutės kredito unijos narių dėmesiui!

2018 m. kovo 16 d. įvyko Visuotinis eilinis pakartotinis narių susirinkimas, kurio metu priimti šie sprendimai: teigiamai įvertinta stebėtojų tarybos, valdybos, paskolų komiteto bei vidaus audito tarnybos ataskaitos, patvirtinti metinių finansinių ataskaitų rinkiniai, paskirstytas pelnas, patvirtinta 2018 m. pajamų – išlaidų sąmata, suteikti įgaliojimai valdybai priimti sprendimus dėl audito įmonės išrinkimo ir jai mokamų lėšų nustatymo, patvirtinti naujos redakcijos įstatai ir priimtas sprendimas dėl reorganizavimo, Kvėdarnos kredito uniją prijungiant prie Šilutės kredito unijos.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, adresu:

Lietuvininkų g. 32, Šilutė arba telefonu 8-441-75070.

Šilutės kredito unijos valdyba