Tapkite unijos nariu!

  1. Kreipkitės į mūsų kredito uniją.
  2. Įsigykite 30 Eur vertės vertybinį popierių (pajų) ir sumokėkite 10 Eur stojamąjį mokestį.
  3. Kredito unijos valdybai patvirtinus Jūsų prašymą dėl narystės, tapsite kredito unijos nariu.

Kas yra pajus?

Kredito unijos pajus – tai vertybinis popierius, patvirtinantis fizinio/juridinio asmens dalyvavimą kredito unijos kapitale, suteikiantis kredito unijos nariui turtines (gauti dividendus) ir neturtines (dalyvauti kredito unijos valdyme) teises. Pajus yra patvirtinimas ir įrodymas, kad jo turėtojas yra ne tik kredito unijos paslaugomis besinaudojantis klientas, bet kartu jis yra kredito unijos narys (bendrasavininkas).

Kodėl turiu įmokėti papildomą 10 proc. paskolos dydžio pajų prieš paskolos išdavimą?

Kredito unijų įstatymas numato, kad kredito unijos nariui galima suteikti ne didesnę kaip dešimteriopo pajinių įnašų dydžio paskolą. Vadinasi, turėdamas 30 Eur minimalų pajinį įnašą narys iš kredito unijos gali pasiskolinti 300 Eur dydžio sumą. Norint pasiskolinti didesnę sumą, paskolos laikotarpiui reikia įnešti papildomus pajinius įnašus.

Nesunku paskaičiuoti, kad norint gauti, pavyzdžiui, 15000 Eur paskolą, pajinių įnašų dydis turi sudaryti 1500 Eur, o norint gauti 20000 Eur paskolą, pajiniai įnašai turi sudaryti 2000 Eur ir t.t.

Tačiau kredito unijoje gali būti taikomi didesni pajiniai įnašai, pvz. 15 – 20 proc. paskolos sumos, jeigu kredito unijos valdyba, siekdama vykdyti Lietuvos banko valdybos nutarimą “Dėl kredito unijų veiklos riziką ribojančių normatyvų apskaičiavimo”, priima sprendimą dėl didesnių pajinių įnašų. (Šiuo metu mūsų kredito unijoje papildomas pajus yra 10 proc. nuo paskolos sumos).

Įprastai pajinius įnašus galima panaudoti vieną kartą per metus paskolos įmokoms arba paskolos grąžinimo laikotarpio pabaigoje panaudoti paskolos dengimui.

Kokios gali būti paskolos užtikrinimo priemonės?

Paskolos turi būti užtikrintos bent viena Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso numatyta prievolių užtikrinimo priemone.

Tinkamos paskolos užtikrinimo priemonės yra nekilnojamojo turto hipoteka, kilnojamojo turto įkeitimas, finansinės lėšos, fizinių bei juridinių asmenų laidavimai ir garantijos. Jeigu paskola skirta investicijoms, tuomet reikia įkeisti už paskolos lėšas įsigyjamus daiktus arba kitą panašios vertės turtą. Užtikrinimo priemonės turi būti visai paskolos sumai.

Ar terminuotas indėlis gali būti paskolos užtikrinimo priemonė?

Taip, kredito unijoje laikomas ir kredito unijai įkeistas terminuotas indėlis gali būti paskolos užtikrinimo priemonė.

Ar galiu atidėti paskolos mokėjimą?

Taip, su kredito unija galima aptarti paskolos grąžinimo sąlygas ir paskolos sutartyje numatyti paskolos mokėjimo atidėjimą. Įprastai paskolos mokėjimo atidėjimo terminas yra iki 12 mėnesių.

Ar galima atidėti paskolos palūkanų mokėjimą?

Paskolos palūkanų mokėjimas neatidedamas.