Tapti unijos nariu paprasta!

  1. Norėdami tapti nariu, kredito unijoje užpildykite prašymą, įsigykite 30 Eur pajų ir sumokėkite stojamąjį mokestį 10 Eur.
  2. Kredito unijos valdyba apsvarstys Jūsų prašymą tapti kredito unijos nariu.
  3. Gavę teigiamą atsakymą, tapsite kredito unijos nariu!

 

* Jei jums dar nėra 18 metų, bet vienas iš jūsų tėvų ar globėjų yra kredito unijos narys, jūs taip pat galite atsidaryti sąskaitą ir tapti klientu.

 

Kodėl reikia įsigyti pajų? 

Pajus – tai Jūsų dalis kredito unijos kapitale, todėl narystė unijoje užtikrina, kad Jūs esate ne tik narys, bet ir kredito unijos savininkas. Turėdami pajų galėsite naudotis kredito unijos paslaugomis, dalyvauti kredito unijos valdyme – rinkti kredito unijos valdymo ir priežiūros organus ir būti išrinktas į juos.

* Išstojus iš unijos narių – pajus (30 Eur) grąžinamas.